Suryoyo Online's News

www.suryoyo-online.org


Süryanilerin Türkiye için "potansiyel tehlike" oluşturduğunu iddia eden Türk milletvekili protesto edildi

İHD - İstanbul (22.02.2003). 21 Şubat 2003 tarihli Milliyet Gazetesine yansıyan TBMM İnsan Hakları Komisyonu raporu insan hakları ve eşitlik hukuku için endişe verici. TBMM İnsan Hakları Komisyonu, yurtdışında yaşayan Ermeniler gibi Süryanilerin de üniter devlet yapısı açısından "potansiyel tehlike" oluşturduğunu ve Türkiye'den toprak talebinde bulunabileceğini iddia ediyor.

AKP Tokat Milletvekili Resul Tosun komisyon tutanaklarında geçen ifadelerinde "Süryaniler'in de (Ermeniler gibi) aynı şekilde bölgede topraklarının bulunduğunu, belli bir özerklik talebinde bulunabilecekleri, devletin üniter yapısına karşı ileride tehlike oluşturabilecekleri konusunu buraya derç ettik (yer verdik). Hem her türlü insan haklarından yararlansınlar, ama devlet de bu tür gelişmeleri göz önünde bulundursun diye kayıtlara geçirdik. "Ancak, burada ‘önemli bir uyarı’ diye raporumuza derç ettik Mardin'de nüfusa kayıtlı 60 bin Süryani var, yaşayan Süryani sayısı sadece 2000. Geri kalanlar, özellikle Danimarka, Norveç gibi İskandinav ülkelerine, Avrupa'ya göçmüş, oraya yerleşmiş, fakat Türkiye'deki vatandaşlıklarını sildirmemiş. İşin dikkat çeken yanı; Avrupa'da ikamet eden Süryaniler'in Mardin’de korkunç boyutlarda arazi satın aldıkları bilgisini edindik." demektedir.

Biz İnsan Hakları Derneği Irkçılığa ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon olarak TBMM İnsan Hakları Komisyonu ve Tokat Milletvekili Resul Tosun'a soruyoruz:

Mardin'de nüfusa kayıtlı olan 58 bin Süryani neden yurtdışına çıkmak zorunda kalmış? Yüzyıllardır Türkiye topraklarında yaşayan daha sonra yurtdışına göç eden Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının memleketlerinden “korkunç boyutlarda’’ arazi, ev vs. alma hakları yok mu? Yurtdışına göç ettikleri için vatandaşlıklarını sildirmek gibi yasal bir zorunluluk mu var? Yurtdışında yaşayan Süryani vatandaşlarının memleketlerinden aldıkları araziler evler, onların ileride toprak talebinde de bulunabileceği ihtimalini artıyor mu? Bu önyargı yurtdışında yaşayan hatta çifte vatandaşlık hakkını kullanan Türk vatandaşları içinde geçerli mi? Bölgede yaşayan Süryaniler sizden yalnızca eğitim hakkı talebinde bulunmuşken farklı kimliklerin bir arada yaşamasını imkansız kılan, ırkçılığa kapı aralayan argümanları bilgi kaynakları kimlerdir?

Irkçılığa ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon olarak Türkiye topraklarında yaşayan, Süryani vatandaşların yasal haklarını her Türk vatandaşı gibi özgürce kullanabilecekleri bir güven ortamında yaşamalarını talep ediyoruz. Farklı kimliklere sahip vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini kullanırken birilerinin kamuoyunu kışkırtıcı, asılsız kuşkular doğurucu ifadeler kullanmasına anlamakta güçlük çekiyoruz. İnsan hakları her zaman ve herkes için yaşamsaldır diyoruz.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi

(Irkçılığa ve Ayrımcılığa Karşı Komisyonu)

 

CHP Mardin Milletvekili: Süryaniler tehlikeli değil

Milliyet (22.2.2003). TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından oluşturulan alt komisyonun Mardin incelemelerinden sonra, Süryanilerin ileride Türkiye’nin üniter yapısı açısından tehlike oluşturabileceği yolunda tespitlerde bulunması tepkiye neden oldu. CHP Mardin Milletvekili Muharrem Doğan, Süryanilerin Türkiye için bir tehlike değil, bir kazanç olduğunu ifade ederek, "Yanlış bilgilenmişler, bölgede böyle bir tehlike söz konusu değil" dedi. Doğan, "Onlarla birlikte büyüdük, yetiştik. Birlikte yaşıyoruz. Türkiye için bir tehlike oldukları doğru değil. Bu ayrımcılık, ırkçılık, din ayrımcılığı, din istismarcılığıdır. Dinleri farklı olabilir. İncil’e inanıyorlar" diye konuştu.

 

Sanki, ‘Devlet Hakları Komisyonu’

TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nda, Süryanilerin "tıpkı Ermeniler gibi toprak talebinde bulunabileceği" iddiasında bulundular...

Milliyet (21.2.2003). TBMM İnsan Hakları Komisyonu, yurtdışında yaşayan Ermeniler gibi Süryaniler’in de, üniter devlet yapısı açısından "potansiyel tehlike" oluşturduğunu ve Türkiye’den toprak talebinde bulunabileceğini iddia etti. İnsan Hakları Komisyonu’nca oluşturulan alt komisyonun Mardin’deki incelemeleri sonucu, Süryaniler’e dini eğitim hakkının kullanılması için devletin gerekli olanakları sağlaması istendi. Ancak raporda, bu cemaatin "ileride Türkiye için tehdit olabileceği" uyarısı da yer aldı. AKP Tokat Milletvekili Resul Tosun’un konuyla ilgili olarak komisyon tutanaklarına geçen ifadeleri şöyle:

"Mardin’deki Süryani cemaatini ziyaret ettik. Cebrail denilen zat oranın sahibi, bize kiliseyi gezdirirken, özellikle eğitim hakkının bulunmadığını, ilde 2000 kadar Süryani’nin yaşadığını, bunların eğitimleri için yaşamaya Avrupa’ya gittiklerini izah etti. Biz de raporumuzda yer verdik. Heyet olarak Süryaniler’in dini eğitim taleplerinin yerinde olduğunu ve dini eğitim yapacak okul konusunda devletimizin gereken kolaylığı göstermesinin yasal hakları olduğu düşüncemizi serdettik (açıkladık). Ancak, burada ‘önemli bir uyarı’ diye raporumuza derç ettik (yer verdik). Mardin’de nüfusa kayıtlı 60 bin Süryani var, yaşayan Süryani sayısı sadece 2000. Geri kalanlar, özellikle Danimarka, Norveç gibi İskandinav ülkelerine, Avrupa’ya göçmüş, oraya yerleşmiş, fakat Türkiye’deki vatandaşlıklarını sildirmemiş. İşin dikkat çeken yanı; Avrupa’da ikamet eden Süryaniler’in Mardin’de korkunç boyutlarda arazi satın aldıkları bilgisini edindik. 

İleride tehlike olurlar

Bildiğiniz gibi, ABD’nin 28 eyaletinde, Avrupa’daki bazı ülkelerde Ermeni soykırım kararları alınmış. Bunların, ileride şartlar oluştuğunda, Türkiye’de böyle bir hakları olduğu, toprak talebinde bulunabilecekleri ihtimali her zaman varittir. Süryaniler’in de aynı şekilde bölgede topraklarının bulunduğunu, belli bir özerklik talebinde bulunabilecekleri, devletin üniter yapısına karşı ileride tehlike oluşturabilecekleri konusunu buraya derç ettik. Hem her türlü insan haklarından yararlansınlar, ama devlet de bu tür gelişmeleri göz önünde bulundursun diye kayıtlara geçirdik."


© Suryoyo Online
Webmaster: Gabriel Rabo
Updated: 29.03.2003
[HOME] [NEWS]