Suryoyo Online's News

www.suryoyo-online.org


 

 

 

Süryanilerle İlgili „The Hidden Pearl“ Yapıtının Türkçe Çevirisi Çıktı

 

SOLNews – Göttingen (01.04.2007). „The Hidden Pearl“ yapıtı, „Saklı İnci: Süryani Ortodoks Kilisesi ve Onun Antik Arami Mirası“ adı altında 2006 yılının Eylül ayı itibarıyla İstanbul’da yayınlandı. Üç ciltten oluşan bu yapıt, ayrı iki çevirmen tarafından İngilizce’den Türkçe’ye tercüme edildi. Projenin Bilim Komisyonundan Koordinatör Gabriel Rabo (Göttingen Üniversitesi), Türkçe versiyonunun revizyonunu yaparak, uzman bir çalışmayla yayına hazırladı.

Bu yapıt, Oxford Üniversitesinden ünlü Syrolog Prof. Dr. Sebastian Brock’un beraberinde Dr. David Taylor (Oxford Üniversitesi), Dr. Eva Balcika-Witakowski ve Dr. Witold Witakowski (ikisi Uppsala Üniversitesi) tarafından derlendi. Süryani Ortodoks Kilisesinin Arami Mirasını içeren bu büyük projenin girişimini 2005 yılında vefat eden Orta Avrupa Metropoliti Mor Julius Yeshu Çiçek yapmıştı. Birer saatten olmak üzere, bu kitaplara ait üç belgesel video bant daha yayınlanmamışlardır. İngilizce orijinalin yanında yapıt, Roma’da; Almanca, Flamanca ve İsveçce olmak üzere 2001-2003 yılları arasında neşredilmiş ve Avrupa’da bulunmakta olan Süryani manastırları ve Süryani Arami federasyonlarından satın alınabilmektedir. Yapıtın Arapça çevirisi için çalışmalar hala devam etmektedir.

Süryani-Aramileri ve Süryani Ortodoks Kilisesini içeren bu yegane belgesel dizinin Türkçesinin neşredilmesiyle, Türkiye’de uzun müddettir ilgi duyup özlemle bekleyen bütün Süryanilerin, Türk ve yabancı bilim adamlarının, gazetecilerin, yüksek merci ve birçok kişinin arzusu gerçekleşmektedir.

„Saklı İnci”, İstanbul Süryani Ortodoks Abraşiyesi, Deyrulzafaran Manastırı ve Hollanda Mor Efrem Manastırından sipariş edilebilir. Yapıtın fiyatı Türkiye’de 100 YTL (yaklaşık 55 Euro)’dir. Türkiye’de satılacak kitaplardan elde edilen kazancın bir bölümü Deyrulzafaran Manastırına bağışlanacaktır.

Saklı İnci: Süryani Ortodoks Kilisesi ve Onun Antik Arami Mirası. Cilt 1: Antik Arami Mirası, (204 Sayfa), Cilt 2:  Antik Arami Mirası’nın Varisleri, (268 S.) Cilt 3: Üçüncü Binyılın Başında; Süryani Ortodoks Kilisesi Tanıklığı, (264 S.), İstanbul 2006. 25 x 32 cm. bağlı cilt, yaklaşık 500 renkli fotoğraf.

Ismarlama Adresleri:

İstanbul Süryani Ortodoks Metropolitliği: E-Mail: info@suryanikadim.org / www.suryanikadim.org

Deyrulzafaran: info@deyrulzafaran.org / www.deyrulzafaran.org

NL: Mor Ephrem Kloster: monastery@morephrem.com / www.morephrem.com

 

Gabriel Rabo

 

 

© Suryoyo Online
Webmaster:
Gabriel Rabo
Updated:
05.04.2007
Copyright
05.04.2007
[
HOME] [NEWS]