Avrupa Birliği, Türkiye ve Süryani Göçü Sempozyumuİstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi, İsveç Konsolosluğu'nun maddi ve manevi katkıları ile 25-26 Kasım 2004 tarihleri arasında İstanbul'da Avrupa Birliği, Türkiye ve Süryani Göçü konulu bir sempozyum düzenlemektedir.

Göç Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Direktörü Doç. Dr. Ayhan Kaya tarafından yürütülen Sempozyum çalışmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe kampüsü Büyük Toplantı Salonunda saat 25 Kasım 2004 tarihinde saat 9.45'de başlayacaktır. Sempozyum Programı aşağıda bilginize sunulmuştur. Toplantıya herkes davetlidir. Katılımlarınızı bekliyoruz.

Sempozyum Programı

25 Kasım Perşembe

9.45-10.00 Açılış Konuşması; Prof.Dr Lale Duruiz İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü

10.00-12.00 1.Oturum : Süryanilerin Toplumsal, Siyasal, Dinsel, Dilsel, Etnik ve Kültürel Yapısı

Konuşmacılar :

Fikri Aygür Avrupa Süryani Birliği Başk.Yard., Hollanda

Mehmet Çelik Celal Bayar Üni.Fen-Ed,.Fak., Manisa

Abdul Massih Saadi Notre Dame Üniversitesi, Ortadoğu Çalışmaları, USA

Prof. Dr. Martin Tamke Goettingen Üniversitesi, Almanya

Yahya Koçoğlu Yazar, İstanbul

 

13.30-15.30 2.Oturum: Türkiye'de Azınlıklar ve Süryanilerin Yasal Statüsü

Mehmet Elkatmış Parlamenter, T.B.M.M

Prof. Dr. Baskın Oran Siyasal Bilgiler Fakültesi., Ankara üniversitesi

Av. Erol Dora Avukat, İstanbul

Dr.Gabriel Oussi İsveç

Zeki Basatemir Süryani Katolik Kilisesi Dern. Y.K. Başk.

 

16.00-18.00 3.Oturum : Göç, Göçün Nedenleri ve Geri Dönüş

Yılmaz Kerimo Parlamenter (Sosyal Demokrat İşçi Partisi), İsveç

Jakop Gabriel Midyat Süryani Kültür Derneği

Sait Yıldız Oryantalist, Upsala Üniversitesi, İsveç

Şeyhmuz Diken Gazeteci Yazar, Diyarbakır B.Bel. Başk. Danışmanı

Yahko Demir Turabdin Geliştirme Dernekleri Fed. İkinci Başk.

 

26 Kasım Perşembe

10.00-12.00 4.Oturum: Süryani Diasporasında Siyasal, Kültürel, Etnik ve Dinsel Kimlikler

Gabriel Rabo Goettingen Üniversitesi, Almanya

Prof. Dr. Herman Teule Institute of Christian Studies, Hollanda

Önver Çetrez İsveç

Semiran Barmano İsveç

 

13.00-15.30 5.Oturum : AB'ye Katılım Sürecinde Süryaniler ve Çok Kültürlülük

Doç.Dr. Ayhan Kaya Göç Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Direktörü

Tuma Çelik Araştırmacı-yazar, Almanya

Sema Kılıçer Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği

Robert Halef Södertalje Hıristiyan Demokrat Partisi

 

Sempozyum'un hazırlık aşamasında Göç Araştırmaları ve Uygulamaları merkezine Mezopotamya Kültür Derneği (MEZODER), Ulaşılabilir Yaşam Derneği üye ve yöneticileri, Hacer Faggo, Elif Keser ve İsveç Parlementosu milletvekili Yılmaz Kerimo değerli katkılarda bulunmuşlardır.

Ayrıca Sempozyum'dan sonra Bilgi Üniversitesi tarafından 2 günlük (ücretli) Turabdin Gezisi düzenlenmiştir.

İletişim ve Toplantı Adresi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe kampüsü Büyük Toplantı Salonu, İnönü Cad. No:28 Kuştepe Şişli İstanbul

Tel: +90 212 311 65 46

Fax: +90 212 216 84 76

Web: İstanbul Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi

E-Mail: migcentre@CMR.bilgi.edu.tr

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2004