Avrupa Birliği, Türkiye ve Süryani Göçü Sempozyumu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi, İsveç Konsolosluğu'nun maddi ve manevi katkıları ile 26-27 Mayıs 2005 tarihleri arasında, İstanbul'da Avrupa Birliği, Türkiye ve Süryani Göçü konulu bir sempozyum düzenleyecektir.

Göç Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Direktörü Doç. Dr. Ayhan Kaya tarafından yürütülen Sempozyum çalışmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe kampüsü Büyük Toplantı Salonunda yapılacaktır. Sempozyum Programı aşağıda bilginize sunulmuştur.

 

Sempozyum Programı

26 Mayıs Perşembe

Kayıt 09:00-09:30

Açılış 09:30-10:00

Mehmet Elkatmış, Parlamenter, T.B.M.M

Yılmaz Kerimo, Parlamenter (Sosyal Demokrat İşçi Partisi), İsveç

 

1. Oturum : 10:00-12:00

Süryanilerin Toplumsal, Siyasal, Dinsel, Dilsel, Etnik ve Kültürel Yapısı

Kolaylaştırıcı: Doç Dr. Ayhan Kaya

Konuşmacılar:

Prof.Dr. Herman Teule, Institute of Christian Studies, Hollanda

Abdul-Massih Saadi, Notre Dame Üniversitesi, Ortadoğu Çalışmaları , USA

Mehmet Çelik, Celal Bayar Üni. Fen- Ed.. Fak., Manisa

Yahya Koçoğlu, Yazar, İstanbul

Zeki Basatemir, Süryani Katolikleri Kilisesi Der. Y.K. Başk.

Yemek: 12:00-13:00

2. Oturum: 13:00-15:00

Göç, Göçün Nedenleri ve Geri Dönüş

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Alan Duben

Konuşmacılar:

Jakop Gabriel, Midyat Süryani Kültür Derneği

Sait Yıldız, Oryantalist, Upsala Universitesi, İsveç

Yahko Demir, Tur Abdin Geliştirme Dernekleri Fed. İkinci Başk.

Besim Aho, Araştırmacı, İsveç

Andreas Arsalan, İsveç Ulusal Yüksek Öğretim Kurulu

Kahve arası 15:00-15:30

3. Oturum 15:30-17:30 17.00

Süryani Diasporasında Siyasal, Kültürel, Etnik ve Dinsel Kimlikler

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Nihal İncioğlu

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Martin Tamke, Goettingen Üniversitesi, Almanya

Semiran Barmano, Süryanice Öğretmeni, İsveç

Gabriel Rabo, Goettingen Üniversitesi, Almanya

Adnan Can, İşçi Eğitim Örgütü, İsveç

Feyyaz Kerimo, Öğretmen, İsveç

27 Mayıs Cuma

 

4. Oturum 09:30-12:00

AB'ye Katılım Sürecinde Süryaniler ve Çokkültürlülük

Kolaylaştırıcı: Neşe Erdilek

Konuşmacılar:

Doç Dr. Ayhan Kaya
Göç Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Direktörü

Elif Keser, Mimar, Oxford Üniversitesi, doktora öğrencisi

Sema Kılıçer, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği

Erol Dora, Avukat

Kahve arası 11:30-12:00

Performans 12.00-12.30

Joseph Malki, Örneklerle Süryani Müziği

Sempozyum'un hazırlık aşamasında Göç Araştırmaları ve Uygulamaları merkezine Mezopotamya Kültür Derneği (MEZODER), Ulaşılabilir Yaşam Derneği üye ve yöneticileri, Hacer Faggo, Elif Keser ve İsveç Parlementosu milletvekili Yılmaz Kerimo değerli katkılarda bulunmuşlardır.

İletişim ve Toplantı Adresi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe kampüsü Büyük Toplantı Salonu, İnönü Cad. No:28 Kuştepe Şişli İstanbul

Tel: +90 212 311 65 46

Fax: +90 212 216 84 76

Web: İstanbul Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi

E-Mail: migcentre@CMR.bilgi.edu.tr

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2005